Home

Deze website bevat een disclaimer: zie onderzijde pagina.

Mike Radio is a AM radio station from the Netherlands. Operating irregular in medium wave or short wave band. Mike Radio plays golden oldies from the 60’s,70’s, 80’s and 90’s.

Favourite radio frequencies on medium wave are 1620 & 1629 kHz and on short wave 3920 & 6295 kHz in AM (or for DX in USB mode). 

Mike Radio uit de Veluwe”      

MF/HF transmitter: Telefunken S2525/3:

  • solid-state; full transistor technology (except 2 final stages YL-1510 + 4CX3000)
  • covers 1.5 – 30 Mhz, synthesized,10 Hz resolution
  • AM, LSB, USB, FM, CW, RTTY

 

 

 

 

 

 

Antenna system:
Shortwave HF    :   G5RV open dipole

Mediumwave MF:  (double) inverted L

About 1 km+ of  copperwire is part of the ground system (2000 M2).  The ground system is highly developed in a way that it helps to radiate power in vertical as in horizontal directions. Vertical waves for daylight broadcast and horizontal waves for night broadcast.   

Inverted L antenna for mediumwave broadcast. 

Audio-processor:

BW Broadcast DSPX AM

Pushing out maximum audio-power: peaking 100% neg. / 130% pos.

DJ Corner set up

 

 

 

 

 

 

 

 

Some audio reports from listeners:

How Mike Radio sounds all over Holland on 5020 AM (60 meterband)  Thanks mr. S. Vos (from the North part of Holland). Strong reception all over Holland due NVIS effect.

 

Here Mike Radio on 6170 AM (49 meterband)  in Germany (thanks Chris Ise):

 

 

Mike Radio on 1620 AM, report from Russia,  Anohovo (near Pskov).
“Received your station with perfect wide modulation”  thanks Ivan:

 

Mike Radio audio report from Murray Harbour North, PEI, CANADA on mediumwaveband      1615 kHz !! USB  “Reception is excellent!”  Thanks mr. Walter Salmaniw:

 

 

Test transmission from Mike Radio heard in Shimane prefecture in JAPAN  13895 kHz.  Thanks mr.DFS:

 

Mike Radio heard on mediumwave band 1629 AM, just on a small portable radio in a park, in Kiev the Ukraine. Distance approximately 1.800 km. See also complete report under ‘reports’  by mr. Alexandr Kostiukevich.  Thanks! QSL by snail mail!

 

 

Exclusive  QSL card  available  by  ‘snailmail’  (traditonal post)  and  worldwide delivering  for  € 5,00 Interested? ‘Mail us’  for more info. 

 

Disclaimer: regels rond het gebruik van de website www.mikeradio.nl

Informatie
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel mikeradio.nl (of zijn wettig vertegenwoordiger) zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Mikeradio.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden
Op de website van mikeradio.nl staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door mikeradio.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij mikeradio.nl. Het is voor (publieke)organisaties, instellingen en bedrijven niet toegestaan om enige informatie op deze website te gebruiken, te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mikeradio.nl.  Privé personen mogen wel informatie op deze website  afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een in Nederland bevoegde rechter.

Bereikbaarheid: mikeradio.nl is bereikbaar via het menu, optie  ‘mail us’.