Home

Deze website is 100% veilig en reclamevrij!   This website is 100% safe and ad free!

Mike Radio is a AM radio station from the Netherlands (Veluwe). Operating irregular in medium wave or short wave band. Mike Radio plays golden oldies from the 60’s,70’s, 80’s and 90’s.

Favourite radio frequency on medium wave is 1629 kHz and on short wave 3920 & 6185 kHz in AM. 

Season’s greetings by station dog: ‘scoobie doo’………

 

                        “Mike Radio uit de Veluwe”   

 

HF transmitter: Telefunken S2525/3  max. 1kW pep.

  • solid-state; full transistor technology  except final stage YL-1510.
  • covers 1.5 – 30 Mhz, synthesized,10 Hz resolution.
  • AM, LSB, USB, FM, CW, RTTY.

 

 

 

 

MF transmitter:

  • DDS- EL84 – RS 1003 + final stage 4CX3000a          
  • DDS 1620 kHz  @  0,01 Hz resolution.
  • 4 CX 3000a Tube MF: AB Class linear amplifier, max. 5 kW pep @ 6 kV.               

Antenna park:

Shortwave HF    :   2 x 20 mtr  open dipole

Mediumwave MF:  inverted L*  (1/4 wave lenght)

* About 1 km+ of  copperwire is part of the ground system. The ground system is highly developed in a way that it helps to radiate power in vertical as in horizontal directions. Vertical waves for daylight broadcast + horizontal waves for night broadcast.    

The “triple inverted L” antenna for medium wave band broadcast. 

 

AM audio-processor:  BW Broadcast DSPX AM

                                             Pushing maximum audio-power.

 

 

DJ corner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Some audio recordings made by listeners:

How Mike Radio sounds all over Holland on  60 meterband – short wave (300 watt carrier power, Telefunken S2525).  Thanks mr. S. Vos (from the North part of Holland). Strong reception all over Holland due NVIS effect.

 

Here Mike Radio on 6170 AM (49 meterband, shortwave)  in Germany (thanks Chris Ise):

 

Here Mike Radio reception in the UK (England) on 1620 AM:    https://youtu.be/sIXCS7SbVtQ

 

Mike Radio on 1620 AM medium wave, report from Russia,  Anohovo (near Pskov).
“Received your station with perfect wide modulation”,  thanks Ivan. Reception is around 7 o’clock in the morning dutch time and around 9 o’clock in Russia, local time Pskov.

 

Mike Radio reception on 1656 kHz in USB near St. Petersburg / Russia on portable radio..  03-12-2018 18:12 UTC:  https://www.youtube.com/watch?v=SwFXbb2Udpc&feature=youtu.be

 

E- QSL

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: regels rond het gebruik van de website www.mikeradio.nl

Informatie
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel mikeradio.nl (of zijn wettig vertegenwoordiger) zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Mikeradio.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden
Op de website van mikeradio.nl staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door mikeradio.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij mikeradio.nl. Het is voor (publieke)organisaties, instellingen en bedrijven niet toegestaan om enige informatie op deze website te gebruiken, te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mikeradio.nl.  Privé personen mogen wel informatie op deze website  afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een in Nederland bevoegde rechter.

Bereikbaarheid: mikeradio.nl is bereikbaar via het menu, optie  ‘contact’.

De ‘Veluwe’, landscape  near  the studio.

Lowlands in Holland.